Economicus бр.2

Во ова издание на економскиот информатор, Economus ќе продолжиме со презентирање на  податоците од истражувањето спроведено од Стопанската комора на Северозападна Македонија  во рамките на проектот на УСАИД „Партнерство за подобра бизнис регулатива“. Имено, ќе бидат
презентирани податоци за видот на инспекции што ги посетуваат компаниите, за потешкотиите со кои се соочуваат лиценцираните компании и кои сектори се соочуваат со тешкотии во добивањето на потребните лиценци.

За повеќе информации слободно контактирајте не на economicus@oemvp.org.  

Tука може да го симнете новиот број на Economicus.