Economicus бр.1

Во оваа издание на економскиот информатор Economicus, воедно и првото издание за 2017 година, ќе се елаборираат двете последни извештаи објавени од World Economic Forum, односно извештајот за Индексот за Овозможување на Трговијата и Извештајот за Инклузивен Раст и Развој, каде ќе се објаснат факторите кои се вклучени во овие извештаи како и нивната цел.

За повеќе информации слободно контактирајте не на economicus@oemvp.org.

Тука може да го симнете новиот број на Econo.micus