Economicus бр.1

Во ова издание на економскиот информатор Economicus ќе се презентираат податоците од истражувањето што го спроведе Стопанската комора на Северо-западна Македонија во рамките на проектот на УСАИД за “Партнерство за подобра бизнис регулатива”.

Ве молам симнете го тука првиот број на информаторот Economicus.