Добивка | OEMVP Добивка – OEMVP
Добивка
 • Добивка – Април 2019

  Во овој број на бизнис информаторот Добивка Ве информираме за: Фонд за иновации и технолошки развој објав ...

  Во овој број на бизнис информаторот Добивка Ве информираме за: Фонд за иновации и технолошки развој објавува Јавен повик за финансирање на предлог проекти преку инструментот за поддршка – кофинансиран ...

  Read more
 • Добивка – Јануари 2019

  Во овој број на бизнис информаторот Добивка Ве информираме за: Министерство за земјоделство, шумарство и ...

  Во овој број на бизнис информаторот Добивка Ве информираме за: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува Јавен Повик за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД ...

  Read more
 • Добивка бр.2

  Во овој број на бизнис информаторот Добивка Ве информираме за: Агенција за финансиска поддршка во земјоде ...

  Во овој број на бизнис информаторот Добивка Ве информираме за: Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објавува програма за финансиска поддршка на руралниот развој. Програ ...

  Read more
 • Добивка бр.1

  Во овој број на бизнис информаторот Добивка Ве информираме за: ЈАВНИОТ ПОВИК за субвенционирање на приват ...

  Во овој број на бизнис информаторот Добивка Ве информираме за: ЈАВНИОТ ПОВИК за субвенционирање на приватни претпријатија за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди; ЈАВНИОТ ПОВИК за ...

  Read more
 • Добивка бр.3

  Симнете го тука третиот број на Бизнис Информаторот Добивка за оваа година, кој обезбедува информации за ...

  Симнете го тука третиот број на Бизнис Информаторот Добивка за оваа година, кој обезбедува информации за пристап до алтернативните средства за финансирање за сите активни членови на СКСЗМ. Освен Бизни ...

  Read more
 • Бизнис информатор Добивка бр.1

  Симнете го тука првиот број на Бизнис Информаторот Добивка за оваа година, кој обезбедува информации за п ...

  Симнете го тука првиот број на Бизнис Информаторот Добивка за оваа година, кој обезбедува информации за пристап до алтернативните средства за финансирање за сите активни членови на СКСЗМ. Освен Бизнис ...

  Read more
 • Добивка бр.9

  Симнете го Добивка бр.9деветиот број на Бизнис Информаторот Добивка за оваа година, кој обезбедува информ ...

  Симнете го Добивка бр.9деветиот број на Бизнис Информаторот Добивка за оваа година, кој обезбедува информации за пристап до алтернативните средства за финансирање за сите активни членови на СКСЗМ. Осв ...

  Read more
 • Добивка бр.8

  Симнете го Dobivka 8осмиот број на Бизнис Информаторот Добивка за оваа година, кој обезбедува информации ...

  Симнете го Dobivka 8осмиот број на Бизнис Информаторот Добивка за оваа година, кој обезбедува информации за пристап до алтернативните средства за финансирање за сите активни членови на СКСЗМ. Освен Би ...

  Read more
 • Добивка бр.7

  Симнете го тука седмиот број на Бизнис Информаторот Добивка за оваа година, кој обезбедува информации за ...

  Симнете го тука седмиот број на Бизнис Информаторот Добивка за оваа година, кој обезбедува информации за пристап до алтернативните средства за финансирање за сите активни членови на СКСЗМ. Освен Бизни ...

  Read more
 • Добивка бр.6

  Симнете го тука шестиот број на Бизнис Информаторот Добивка за оваа година, кој обезбедува информации за ...

  Симнете го тука шестиот број на Бизнис Информаторот Добивка за оваа година, кој обезбедува информации за пристап до алтернативните средства за финансирање за сите активни членови на СКСЗМ. Освен Бизни ...

  Read more