15 години СКСЗМ

15 години СКСЗМ – Обраќање на Извршниот директор

2020-та година ја претставува 15 годишнината на основањето на СКСЗМ. Јубилејна година, 15 години звучат скромни сè додека не биде јасен споменот за нејзиното создавање со прекрасна генеза која...

СКСЗМ-15 Години, Обраќање на Претседателот Неби Хоџа !

Секоја организација и институција е посебна во својата внатрешност, врз основа на тоа што се решени да го сторат, додавајќи ги тука и причините за нивното постоење. СКСЗМ, од...

15 години СКСЗМ-посета во компаниите БЕ-ДА Логистицс и БАС ТУТИ ФРУТИ

Врз база на својата програма за 15 годишнината на СКСЗМ, таа продолжува со посети во компаниите членки и денеска се посети компанијата БЕ-ДА Логистицс и БАС ТУТИ ФРУТИ. БЕ-ДА...

Петнаесет години СКСЗМ

Оваа година нашата институција означува 15 години  постоење и истовремено 2020-та година ја прави јубиларна за членството, партнерите и пријателите на СКСЗМ. За институции од  оперативни големини како што...