СКСЗМ, сега веќе и регионален партнер на Светскиот Економски Форум

  Извршната канцеларија на Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија, по неколку месечни преговори со високите претставници на Светскиот Економски Форум,постигнаа спогодба, со која Република Косово ќе биде вклучена во...