СКСЗМ назначува лице одговорно за поврзување на деловниот сектор со Министерството за Економија

Денес Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија и Министерството за Економија ја официјализираат меѓусебната соработка во рамките на Меморандумот за соработка потпишан на 30.11.2020 година. Целта на овој меморандум е...