Платформата за Јавен-Приватен диалог како одговор за барањата на бизнисот

Денес во просториите на СКСЗМ извршниот директор г-дин Дриљон Исени ја предаде Платформата за јавен-приватен дијалог до Стопанската Комора за информатички и комуникациски технологии-МАСИТ. Дел од оваа платформа се...

Dogan Air-Членките на СКСЗМ инвесираат во секое време

Во тешки времиња на пандемијата COVID19 и негативните параметри во економијата,  претприемачите вложуваат во инвестиции за да создадат додадена вредност. Директорката на Dogan Air, истовремено основачка на Групацијата на...