Skopje East Gate-членките на СКСЗМ подготвени за инвестиции во земјата

Во овие тешки времиња на пандемијата COVID-19, успехот на Трговскиот центар Skopje East Gate е запечатен денес со потпишување на најголемиот договор во земјата помеѓу деловниот сектор и банките....