Day: 29th јуни 2020

15 години СКСЗМ, Хоџа: Успеавме да станеме пример за другите институции

Имајќи во предвид дека 2020 година  е јубилејна година на основањето на  СКСЗМ, имаме реализирано инервјуа со нејзинте претседатели што управуваа во овие 15 години. Следното интервју се реализираше...