Day: 22nd јуни 2020

Партиите ветуваат „брда и долини“ како да нема корона-криза

„Сега следи тешкиот дел за државата и дефинитивно работите треба да се испланираат и дефинитивно работите треба да се испланираат на долгорочно ниво, а не само за време на...

Партиите со големи ветувања за реализација на капиталните инвестиции

„Точно е дека политичките партии честопати ветуваат многу во своите предизборни програми, без да имаат длабинска анализа за тоа колку реално можат да се спроведат тие проекти, без разлика...