Day: 28th мај 2020

Членките на СКСЗМ за создавање на поповолни деловни политики

Лојалниот член и еден од основачите на СКСЗМ компанијата Даути Комерц на 28 мај 2020 и подари на Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија една анализа со висока деловна вредност....

Протокол за отворање и работа на угостителските објекти за исхрана и кафетерии

Протокол за отворање и работа на угостителските објекти за исхрана утврдува дека работното време е ограничено од 08:00 часот до 22:00 часот, и се дозволува работа само на отворените...