Regional B2B Event

18.09.2019 Скопје – Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија во соработка со Стопанската Комора на Косово и Трговско-Индустриска Комора во Тирана, оваа година за првпат организираа регионален Б2Б настан. Идејата...