Day: 18th септември 2019

Regional B2B Event

18.09.2019, Скопје – Стопанската Комора на Северозападна Македонија во соработка со Стопанската комора на Косово и Трговско-индустриска комора во Тирана, оваа година за првпат организираа регионален Б2Б настан. Идејата...