Day: 11th септември 2019

Овластен економски оператор

Претставници од Царинската Управа на Република Македонија, на чело со директорот г.Ѓоко Танасоски, пред компаните членки на СКСЗМ, направија презентација и дискутираа за сите прашања поврзани со статусот овластен...