Day: 11th септември 2019

Овластен економски оператор

Претставници од Царинската Управа на Република Македонија, на чело со директорот г-дин Ѓоко Танасоски, пред компаниите членки на СКСЗМ, направија презентација и дискутираа за сите прашања поврзани со статусот...