Day: 2nd јули 2019

Lean Six Sigma обука

Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија како клучен партнер во соработка со Универзитетот во Љубљана – Економски факултет, центар за европско образование, лидерство и претприемништвото и Идеа O.K. обуки и...