Day: 25th јуни 2019

Обука во Франција

СКСЗМ во рамки на проектот Еразмус+ ќе присуствува на еднонеделна обука во Франција за зголемување на капацитетите за подготовка и имплементација на проекти. Со ова докажуваме дека ги следиме...