Day: 20th јуни 2019

Филантропија на зелени идеи

Филантропија на зелени идеи е годишен конкурс кој поддржува развој на мали, локални одржливи бизнис идеи во Западен Балкан: во Северна Македонија и во Албанија, Косово, Црна Гора ,...