Day: 3rd јуни 2019

Апел до компаниите членки

Почитувани членки, Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија е секогаш блиску до бизнисите во земјата, со што се овозможува заштита на интересите на компаните членки. Последниот случај што се случи...