Day: 21st мај 2019

Албански економски форум на национално ниво во Тирана

Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија е претставена од претседателот Неби Хоџа и потпретседателот Нагиб Фејзи на конференцијата “Можности и предизвици на трговските односи меѓу Косово и Албанија”, што се...

СКСЗМ учествува во бизнис форум

Извршниот директор Дрилон Исени  го презентира пристапот на СКСЗМ на темата:  “Потикнување на економската конкурентност на Македонија преку зголемување на претприемачкиот и иновативниот капацитет на МСП“, во бизнис форумот...