15 години СКСЗМ-посета во компаниите БЕ-ДА Логистицс и БАС ТУТИ ФРУТИ

Врз база на својата програма за 15 годишнината на СКСЗМ, таа продолжува со посети во компаниите членки и денеска се посети компанијата БЕ-ДА Логистицс и БАС ТУТИ ФРУТИ. БЕ-ДА логистицс е специјализирана компанија за организирање на сите видови транспорти, експерти за брза пратка на стока со авионски превоз, исто така складирање на секој вид на стока, без разлика дали се зборува за специфичен произод или за цела порачка. БАС ТУТИ ФРУТИ е регионален лидер за производство на PET амбалажа за полнење на вода, сокови, газирани и негазирани пијалоци, пиво и вино како и за пакување на хемиски препарати.
Поддршката на развојот и соочувањето со предизвиците е целта на СКСЗМ.