Коронавирусот влијае на падот на приходите во буџетот на Северна Македонија

Директорот на Стопанската Комора на северозападна Македонија, Дрилон Исени, вели дека здравјето на граѓаните е многу важно, но и од економски аспект, затоа што, како што вели, граѓаните се главните потрошувачи во економската активност, бидејќи околу 66 проценти од бруто домашниот производ се реализира преку потрошувачка.

Повеќе во долунаведениот линк:

https://www.evropaelire.org/a/koronavirusi-te-hyrat-buxhetore-/30647008.html?fbclid=IwAR3TQyjdzSoyAqhgh3SplWkeymgIwPfXHVKiTM1gJXPmG0LtJ6_w3jdhyoA