Придобивки од членство
Стопанската комора на Северозападна Македонија е лидер и делува кон зајакнување на економската клима во земјата. Обезбедува пристап до широка мрежа на бизниси, контакти и деловни информации.

Преку своите активности, СКСЗМ им нуди на своите членови можност да осигурат дека нивната организација е во центарот на вниманието. Со спонзорство, вашата компанија ќе биде изложена стратешки до примачите.

За подетални информации за категориите и придобивките од членството прочитајте дел од услугите кои ги нудиме;

Подготовка на регистрација и постојано членство на потенцијални фирми во географската област каде што работи Стопанската комора на Северо-Западна Македонија.
Посетете ги компаниите со цел промовирање на нивниот бизнис.
Иницијација и воспоставување заедничка соработка со Стопанската комора на Македонија.
Да се ​​развие соработка во заеднички бизнис интерес со стопанските комори што работат во Македонија и другите регионални комори и пошироко.
Развивање на соработка со Стопанските комори на Албанија и Косово и други деловни здруженија.
Зголемување и развивање на меѓусебна деловна соработка со фирми во Албанија и Косово.
Развој на инвестиции помеѓу фирми од Македонија, Албанија и Косово со директни инвестиции во сопствен капитал.
Одржување редовни контакти меѓу бизнисот и владата на Македонија, Албанија, Косово и пошироко во однос на СКСЗМ – за подобрување на законодавството во однос на поедноставување и раст на развојот на бизнисот во Македонија со цел да се воспостави добра практика на контакти помеѓу бизнис и етика.
Информации за интересот на економијата на Албанија и Косово за инвестирање во Македонија и обратно.
Организирање контакти со Стопанските комори на балканските земји, организирање посети на заинтересирани бизнисмени во двете насоки со сите балкански држави.
Развивање контакти со Стопанските комори на европски, американски и светски земји.
Учество на бизнисмени – членови на СКСЗМ во државни делегации во двете насоки.
Учество на бизнисмени – членови на СКСЗМ на владини и државни извршни форуми и институции во РМ во однос на економско-финансиската политика и законско-економското законодавство.
Собирање и обезбедување информации за организацијата и учеството на: семинари, саеми, бизнис форуми и други настани во сферата на економијата.
Информации за деловно законодавство и регулатива, тендерски проекти, обработка на бизнис план.
Целосни информации за кредитните линии во земјата.
Воспоставување и унапредување на производи со висок квалитет.
СКСЗМ ќе се вклучи во активно учество во креирањето и спроведувањето на економски, регионални, инфраструктурни проекти и развој на претприемништвото во земјата.
СКСЗМ ќе инсистира на добивање на јавни овластувања како што се сертификати, сертификати, одобренија и дозволи за олеснување на бизнисот.
Организирајте средби за бизнис ручек со индивидуални контакти за да ги привлечете бизнисмените меѓусебно да разменуваат ставови за постојните проблеми во практичното работење.
Содржина и спонзорство на програмите и целите кои ги реализираат здруженијата од областа на културните, образовните, хуманистичките и другите активности.
Земајте, пополнете и испечатете: Формулар за членство”.
Пополнете го пополнетиот формулар по електронска пошта на info@oemvp.org или по факс на 02/3226 388. Со пополнување и поднесување на формуларот ја формулирате вашата апликација за членство во СКСЗМ, тогаш ќе ја идентификуваме и ќе ја испратиме фактурата, кои мора да се платат на прометот на сметката:

Халк банка

Свртете сметка: 270-0598938801-38

ПроКредит Банка

Свртете сметка: 380-2771150001-97