Четвртиот состанок на Управниот Одбор

Се одржа четвртиот состанок на Управниот Одбор на СКСЗМ за оваа година.

Незапирливата работа продолжува со бројните активности предвидени во годишниот план. Беа дискутирани и точките на дневниот ред и беа донесени заклучоци кои влијаат на заедничката благосостојба помеѓу комората и бизнис заедницата.

Успех во понатамошното работење!