Нашите услуги

Регистрацијата и овозможување на постојано членство на потенцијалните фирми во географската област каде што делува Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија.

Посетување на компаниите со цел на промовирање на нивниот бизнис.

Воспоставување заедничка соработка со Стопанската Комора на Македонија.

Да се ​​развие соработка во заеднички бизнис интерес со Стопанските Комори што работат во Македонија и другите регионални комори и пошироко.

Развивање на соработка со Стопанските Комори на Албанија и Косово и други деловни здруженија.

Зголемување и развивање на меѓусебна деловна соработка со фирми во Албанија и Косово.

Развој на инвестиции помеѓу фирми од Македонија, Албанија и Косово со директни инвестиции во сопствен капитал.

Одржување редовни контакти меѓу бизнисот и владата на Македонија, Албанија, Косово и пошироко во однос на СКСЗМ – за подобрување на законодавството во однос на поедноставување и раст на развојот на бизнисот во Македонија, со цел да се воспостави добра практика на контакти помеѓу бизнис и етика.

Информации за интересот на економијата на Албанија и Косово за инвестирање во Република Македонија и обратно.

Организирање посети на Стопанските Комори на Балканските  земји и со заинтересирани бизнисмени во двете насоки со сите балкански држави.

Развивање контакти со Стопанските комори на европски, американски и светски земји.

Учество на бизнисмени – членови на СКСЗМ во државни делегации.

Учество на бизнисмени – членови на СКСЗМ на владини и државни извршни форуми и институции во РМ во однос на економско-финансиската политика и законско-економското законодавство.

Собирање и обезбедување информации за организирање и учество на: семинари, саеми, бизнис форуми и други настани во сферата на економијата.

Информации за деловно законодавство и регулатива,тендерски проекти, обработка на бизнис план.

Информации за кредитните линии во земјата.

Воспоставување и унапредување на производи со висок квалитет.

СКСЗМ ќе се вклучи во активно учество во креирањето и спроведувањето на економски, регионални, инфраструктурни проекти и развој на претприемништвото во земјата.

СКСЗМ ќе инсистира на добивање на јавни овластувања како што се сертификати, одобренија и дозволи за олеснување на бизнисот.

Организирајте средби за бизнис ручек со индивидуални контакти за да ги запознаете бизнисмените за размена на мислења за постојните проблеми во практичниот бизнис.

Содржина и спонзорство на програмите и целите кои ги реализираат здруженијата од областа на културните, образовните, хуманистичките и другите активности.

Обезбедуваме консултантски услуги и подготовка на бизнис план, фокусирајќи се на мобилизирање на фондови, стратешко планирање и советување, управување со активности, обука и консултации, истражување, анализа и олеснување.

 

Ние организираме професионални обуки, ревизија, ревизија, внатрешна проверка, ревизија на добавувачи, надворешна ревизија за ISO сертификација, ISO / MKS / EN и CE стандарди за сертификација, сертификација и сертификација / сертификација, развој на бизнисот базиран на домашната и меѓународната економија.

 

Преку Центарот за индустриска сопственост ви нудиме заштита на правата од индустриска сопственост во Македонија и во странство.

 

Информации за саеми, семинари и билатерални состаноци во земјата и странство (B2B);

 

Нејзиното портфолио на OEMVP исто така додава нова услуга – ДЕЛОВЕН ПЕРФОРМАНСИ со која обезбедува пристап до деловни информации.

 

За да ги следи најновите правни промени, економските случувања и јавните повици од интерес за бизнисот, СКСЗМ ги објавува своите информатори секој месец: ЈУРИС, ЕКОНОМИКУС и ДОБИЈА.

 

Застапување, промовирање, заштита и лобирање за интересите на вашата компанија;

 

Финансиска анализа на компанијата по ваше барање;

 

Стимулирајте ги членовите за соработка преку услугата членка која ги промовираме компаниите во рамките на членството;

 

Административни услуги;

 

Desku за услуги преку кои ќе бидеме достапни за секоја потреба од компании;

 

Обезбедување на сертификат за потекло;

 

Друго.

 

Организирање на стручни обуки за вработените, подобрување на работата, проектни тренинзи, инфо сесии за членови итн.

 Преку Центарот за индустриска сопственост ви нудиме заштита на правата од индустриска сопственост во Македонија и во странство.

 

Ние организираме ревизија, ревизија, внатрешна проверка, ревизија на добавувачи, надворешна ревизија за сертификација на ISO, сертификација на ISO / MKS / EN и CE стандарди, консултации и разјаснување / верификација на сертификати, развој на бизнисот базиран на домашната и меѓународната економија.