Управен Одбор

Управниот Одбор
Неби Хоџа - Претседател на СКСЗМ
Назми Ејупи - Потпретседател на СКСЗМ
Нагип Фејзи - Потпретседател на СКСЗМ
Менди Ќура - Потпретседател на СКСЗМ

Дриљон Исени

Ивршен директор

Милаим Амети

Оперативен менаџер

Мерсим Мемеди

Асистент за истражување и развој

Меритон Арслани

Помошник оперативен менаџер

Анила Ејупи

Асистент за соработка со деловниот сектор

Иман Ајрула

Административен соработник

Дренуша Марку

Соработник на проекти
Членови на Управниот Одбор:
  • Нухи Алиу
  • Aгим Ќерими
  • Фатмир Етеми
  • Арбен Халили
  • Нури Мемети
  • Meндерес Кучи
  • Салим Хасани
  • Aриф Нуредини
  • Нијази Џумкар
  • Реџаил Мустафи