Средба со министерот без ресор задолжен за регулатива за подобрување на инвестициската клима за домашните претрпијатија, г. Хисен Џемаили

Денес, Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија, го пречека министерот без ресор задолжен за регулативата за подобрување на инвестициската клима за домашните претрпијатија, г. Хисен Џемаили.

Целта на оваа средба беше да се разгледаат можностите за соработка помеѓу Комората и Кабинетот на министерот Џемаили и да се најдат начини за стимулирање на инвестициите во земјата што е можно повеќе, со што ќе се помогне во регулирање на деловната клима во земјата, што е во согласност и со визијата на Комората за претставување на интересите на бизнисот и создавање на поволна средина за развој.

Компаниите треба да бидат информирани за финансиската подршка што ја дава државата и истовремено да ја подобрат таа поддршка со покривање на административна и финансиска подршка. СКСЗМ ги подржува бизнисите и секогаш ги информира за полесен пристап до финансии обезбедени од државните институции.