СКСЗМ се сретна со амбасадорот Фетаи, се разговараше за зголемување на трговската размена со Хрватска

Претседателот г-дин Неби Хоџа заедно со Извршниот директор г-дин Дрилон Исени во просториите на СКСЗМ се сретнаа со амбасадорот на Република Северна Македонија во Хрватска, г-дин Милаим Фетаи.
На оваа средба, пред се, се разговараше за економскиот аспект, како и за максимизирање на добрите односи меѓу двете држави, искористувајќи ги истите за зголемување на економската соработка и трговската размена.
Претставниците на СКСЗМ изразија подготвеност да помогнат во овој процес, имајќи предвид дека комората располага со голема мрежа на компании членки кои со текот на годините пораснаа и се проширија на регионалните пазари и пошироко.
СКСЗМ останува лојална на својата мисија и визија за унапредување и раст на домашниот бизнис, чија крајна цел е развојот на општеството од економски аспект.