СКСЗМ одржа средби во Албанија

Делегацијата од СКСЗМ го посети Здружението на Албански Производители во Тирана,  Комората за трговија и индустрија како Expocity Албанија. Со овие средби, СКСЗМ потврдува дека е лидер во промовирањето на претприемништвото, иновациите, конкурентноста, корпоративната социјална одговорност и регионализацијата / интернационализацијата на бизнисите на регионално ниво.

Овие соработки им помагаат на бизнисите во овие две соседни земји да имаат повеќекратни соработки што ќе бидат наградени со заеднички успех. Ова е добра можност за нашите компании-членки да ја прошират својата активност во земјите од регионот, но исто така и пошироко.

?