Работен план за 2020

Како дел од Проектот на УСАИД Партнерство за подобра бизнис регулатива, претставници од СКСЗМ учествуваат во работилница каде што се подготвува работниот план за 2020 година за истоимениот проект.

Долгорочното влијание на овој проект е зголемувањето на финансиската и законската усогласеност на малите и средните претпријатија, усогласена бизнис регулатива како придонес на приватниот сектор и севкупното економско влијание.