Посета од NUSAYBIN – Турција

Делегација од Стопанската Комора на Трговија и Индустрија – NUSAYBIN, Турција, на чело со Претседателот Махсум Озмен, беше пречекан од Претседателот на СКСЗМ Неби Хоџа и други претставници на Управниот Одбор.

Целта на оваа средба беше воспостувањето на сооработка помеѓу двете комори како и можност за запознавање на компаниите членки на СКСЗМ со тие од NUSAYBIN. Акцентот на соработка беше ставен врз секторите на градежништво, храна, извоз-увоз, транспорт и логистика, текстил, мебел и други.
СКСЗМ продолжува да биде отворена за каква било соработка која може да даде позитивни резултати за нашите компании-членки и за економијата на земјата во целина.