Обука во Франција

СКСЗМ во рамки на проектот Еразмус+ ќе присуствува на еднонеделна обука во Франција за зголемување на капацитетите за подготовка и имплементација на проекти. Со ова докажуваме дека ги следиме модерните трендови во секоја област.

Оваа обука ги користи најсовремените методи, кои ќе помогнат во развојот на екипата на СКСЗМ на најпрофесионален начин.