Македонски енергетски форум

СКСЗМ е претставена од претседателот Неби Хоџа на конференцијата “Македонски енергетски форум”, која оваа година се организира во знакот на светската енергетска транзиција, новите извори на енергија, енергетската ефикасност и предизвиците на регионот на Југоисточна Европа при приклучувањето кон глобалниот тренд.

Во 2019г се навлегува подлабоко во предизвиците со кои се соочува и ќе се соочи регионот при приклучувањето на енергетските трендови во светот, улогата на новите технологии во усовршувањето на производниот процес на електрична енергија, но и нивната одговорност кон животната околина, како и инвестициите во енергетската ефикасност, како еден од главните начини за намалување на потрошувачката на електрична енергија во иднина.