Еconomicus бр.3

31 Mарт 2017 – Во овој број на економскиот информатор Economicus ќе се спореди растот на Бруто домашниот производ во 2016 година со растот во 2015 година. Но, бидејќи податоците за четвртиот квартал за бруто домашниот производ за 2016 година сеуште не се објавени, затоа ги споредивме разликите само за првите три квартали од 2015 година со 2016 година.

Истотака, ќе се анализира како јавниот долг растел со текот на годините, односно ќе се анализира трендот на раст на јавниот долг од 2010 година до денес.

Ве молиме симнете го тука економскиот информатор Economicus број 3.

За повеќе информации слободно контактирајте не на economicus@oemvp.org