Технолошки развој и инфраструктура за побрз излез од ковид – кризата

„Ние како Стопанска комора проценуваме дека покрај економските пакети што Владата ги создаде за поддршка на приватниот сектор, сега на деловните субјекти ќе треба да им се помага на други начини, како што е финансиската поддршка за градење на технолошки капацитети, каде што како резултат , компаниите ќе станат поконкурентни локално, регионално и пошироко “

Целосната изјава може да ја најдете во долунаведениот линк:

Технолошки развој и инфраструктура за побрз излез од ковид – кризата (slobodnaevropa.mk)