СКСЗМ-ја одржа 1-та седница на Управниот Одбор

05.12.2019-Денес во просториите на Double Tree by Hilton-Скопје се одржа 1-та седница на Управниот Одбор. Овој Совет разговараше за оперативни прашања што беа на дневен ред, и тоа од: Деловникот за работа на членовите на Управниот Одбор, Визијата на СКСЗМ за време на четиригодишниот мандат и резимето на многу активности што беа имплементирани во текот на изминатите 4 години, извештајот за настаните TOP100 и разни други точки.

Стопанската комора секогаш ги поддржува бизнисите, без оглед на нивната област, а особено придонесува за оние што ги водат деловни жени. На состанокот се дискутираше за Групацијата на деловни жени и нивната важност, симболичниот број на овие бизниси и динамиката што започна неодамна.