СКСЗМ одржа состанок со Invest North Macedonia

СКСЗМ одржа состанок со делегација од Инвест Северна Македонија, предводена од директорот г. Арбен Вила.

Инвест Северна Македонија е официјална владина агенција за инвестирање и унапредување на извозот, одговорна за привлекување странски инвестиции и поддршка за промоција на извозот за Република Северна Македонија.

Целта на состанокот беше да се претстави мисијата на оваа агенција пред компаниите-членки на СКСЗМ и истите да се поттикнат и да бидат поддржани во правењето нови инвестиции како и воспоставувањето на понатамошната соработка.

СКСЗМ секогаш ќе поддржува директни странски инвестиции во земјата за да помогне во воспоставување и зајакнување на соработката на повеќе бизниси со локалните добавувачи и промовирање на потенцијалот за извоз на локалните компании на странски пазари.