СКСЗМ дел од панел дебата за Парафискалните давачки

Денес претседателот на СКСЗМ г.Неби Хоџа беше панелист во дискусијата за  проблематиката: Парафискалните давачки-Колкав товар претставуваат за бизнис секторот?, организиранаод страна на Finance Think Институт за економски истражувања и политики.

Целта на анализата на која се дискутираше денеска беше да се види големината и влианието на парафискланите давачки на малите и средните компани во нашата земја. Ова анализа како заклучок ни донесе фактот, дека ови давачки представуваат голем проблем за бизнис секторот, голем товар представуваат и аплицирањето, чекањето, збирањето, коригирањето итн на релевантна документација за нив, како што се лиценци, дозволи, сертификати, итн.

Целта на целата оваа дискусија беше точно како да се најдат начини да се рационализираат парафискалните давачки

СКСЗМ во својата стратегија предвидува грижа за членовите и ова е грижа за која се обидуваме да најдеме олеснување.