СКСЗМ- Изборите треба да резултираат со стабилна влада

СКСЗМ секогаш била против честите избори кои имаа негативен ефект врз економската активност. Но, имајки преде
дека се наогаме во вонредна состојба поради КОВИД-19, а како последица на тоа и три месеци сме во социо-
економска криза, сметаме дека земјава има потреба од целосна институционална структура за да се справува со ова
криза. Наш приоритет секогаш бил општиот интерес, на општеството, во овој случај здравјето на граганите. Затоа
апелираме изборите да се организираат на најсигурен можен начин, но исто така и економијата е од голема важнос
во ова фаза сметаме дека изборите ке треба да резултираат со влада која ке има стабилна структура со цел да се
справи со ситуацијата во која се наогаме, нагласува извршниот директор на Комората, Дрилон Исени.

Интервјуто може да го дајдете во долунадевениот линк:

https://mia.mk/biznisot-go-pozdravuva-postignatiot-dogovor-za-izborite-ochekuva-stabilna-vlada-i-funkcionalen-parlament/