СКСЗМ: Домашните производители треба да бидат во центарот на вниманието

СКСЗМ- Домашните производители треба да бидат во центарот на вниманието од страна на институциите, бидејќи само со нивното зголемување и развој може да се постигне одржлив економски развој, а со тоа и зголемување на конкурентноста.

За повеќе, прочитајте до линкот подолу:

https://www.novamakedonija.com.mk/ekonomija/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/