СКСЗМ: Владата во претстојниот период треба да се фокусира кон реализација на капиталните инвестиции

Стопанската комора на Северо – Западна Македонија  во текот на целиот период на пандемијата беше блиску до своите членки но и другите бизниси, поддржувајќи ги преку навремено информирање со промените и мерките кои владата ги носеше, велат од СКСЗМ.

Од Комората истакнаа дека спроведувале анкети за падот на деловната актовност на своите членики и, како што велат, дури 46 % од анкетираните тврделе дека забележале пад на активноста од 30 %, во споредба со 2019 година.

Во долунаведениот линк може да ја најдете целосната изјва:

СКСЗМ: Владата во претстојниот период треба да се фокусира кон реализација на капиталните инвестиции