Работните места „висат“ без владина помош

Дрилон Исени од Стопанската комора на северозападна Македонија вели дека владините мерки за помош на стопанството во иднина не треба да бидат толку општи, туку да бидат насочени за конкретни сектори коишто имаат проблем, вели тој.

„Владината помош за фирмите за исплаќање минимална плата треба да продолжи и во јули и август“, вели Исени.
Повеќе во долунаведениот линк:

https://www.slobodnaevropa.mk/a/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%88-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0/30740146.html?fbclid=IwAR0p5pvcTHW83D4ioN4jsCAgrHPt2Qz5xRmBW95ZNRkPX4-kETNCOIRruCM