Претседателот на СКСЗМ дел од панел-дискусијата: Регионална трговија

Претседателот на СКСЗМ г-дин. Неби Хоџа во Косово денес е панелист на Второто издание на Конвенцијата на Косовските Производители.

Г-дин. Неби Хоџа е дел од панел-дискусијата: Регионална трговија. Второто издание на оваа Конвенција е насочено кон дигитализација на производниот сектор и привлекување странски директни инвестиции како двигатели на економскиот развој.

Полибералната и развиената регионална размена, помага во војната против сиромаштијата и невработеноста, врз основа на трговската размена и развивањето на пазарот на трудот.-потенцира тој.

СКСЗМ секогаш поддржува иницијативи за проширување на бизнисите и пристап до регионалните пазари, со што се појавува како нивен главен поддржувач.