Преставници на Стопанска Комора на Северо-Западна Македонија се дел од транснационалниот состанок, дел од пројектот Ерасмус +

Стопанска Комора на Северо-Западна Македонија секогаш ја подржува бизнес заедницата и цени човечките ресурси и нивните вредности, тие се основен дел за растот на бизнесот. Ако истите сакаат да останат конкурентни на домашниот и на меѓународниот пазар, тие треба постојано да се подобруваат, но овој процес е успешен само со успешен и соодветен персонал.

Врз основа на ова СКСЗМ, на овој состанок спроведе една Методологија за развој на стандарди на пракса, оваа методологија има за цел: да дефинира процеси за развој на стандарди на пракса, кои имаат за цел да го надминат јазот помеѓу реалните потреби на претпријатијата поврзани со снабдувањето со нов персонал со релевантни вештини и компетенции, без разлика дали тие знаења се од формално или неформално образование.

Главен елемент е нивниот развој да биде во согласност со потребите на компаниите. Со ова реализирана работилница врб база на ова методологија која има две фази, СКСЗМ веруват дека ќе постигне да им ја дадете соодветната помош на бизнес заедницата.