ЕКОНОМИСТИТЕ СО ОЦЕНКА ЗА РЕБАЛАНСОТ

„Нивните проекции се преоптимистички. И сметаме дека рецесијата може да биде подлабока, со оглед на тоа што веќе имаме пад на БДП во вториот кавартал од -12,7%. Имаме ниско ниво на реализирање на капиталните инвестиции од под 40%. Економската активност генерално е намалена и очекувањата се дека падот на БДП може да биде и поголем.“ – вели Дриљон Исени, Извршен директор на Стопанска комора на Северозападна Македонија.
Повеќе во долунаведениот линк:
https://www.24.mk/details/ekonomistite-so-ocenka-za-rebalansot