ЈУС-МБ членка на СКСЗМ што ги следи и имплементира глобалните промени во работењето

Компаниите членки на СКСЗМ секогаш докажуваат дека се спремни да инвестираат во земјата, со што ќе ги одобрат условите за правење на бизнис и отворање на нови работни места.
Компанијата ЈУС-МБ аплицирајќи професионални, соовремени стандарди и во работната сила како главен столб за развој во 2020, годината на економската криза инвестира 2.7 милион евра и со ова ја шири својата база. ЈУС-МБ од една мала семејна фирма денеска е современа компанија со сопствен дистриутивен центар од најсовремен ранг. Центарот за дистрибуција е со површина од 30.000м2.
Соответниот менаџмент не дозволни плановите да сопрат, но инвестирајќи отори нови работни места што се многу важни во ситуации кога земјата има намален економски раст.