Kuvendi

Kuvendi

Kuvendi i Odës është organi më i lartë dhe udhëhëqës i Odës, i paraparë me Statutin e odës. Kuvendi ka 65 përfaqësues (anëtarë) të cilët përfaqësojnë qytetet në mënyrë proporcionale në bazë të numrit të anëtarëve në secilin qytet:

 • Shkup – 15 anëtarë,
 • Tetovë – 15 anëtarë,
 • Gostivar – 10 anëtarë,
 • Kumanovë – 10 anëtarë,
 • Kërçovë – 4 anëtarë,
 • Strugë – 6 anëtarë,
 • Dibër – 3 anëtarë,
 • Ohër – 1 anëtar,
 • Manastir – 1 anëtar.

Kasam Zendeli – Kryetar i kuvendit të OEMVP-së

Kasam Zendeli

Kryetar i kuvendit të OEMVP-së

Përfaqësuesit (anëtarët) në Kuvend zgjedhen në kohëzgjatje prej katër vitesh me mundësi ri-zgjedhjeje.

 • Kasam Zendeli – Kryetar i Kuvendit të OEMVP-së
 • Nebi Hoxha – Kryetar i OEMVP-së
 • Nagip Fejzi -Nënkryetar i OEMVP-së
 • Nazmi Ejupi – Nënkryetar i OEMVP-së
 • Mendi Qyra – Nënkryetar i OEMVP-së