AKADEMIKA
AKADEMIKA

Juris nr. 5

Juris nr. 5
SPOZORI GJENERAL

22 Dhjetor 2016 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore publikon numrin e 5-të të informatorit ligjor JURIS për këtë vit. Në këtë numër do të lexoni mbi ligjin  për privatizim dhe dhënie me qira të tokës ndërtimore në pronësi shtetërore, ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar, ligji për pagën minimale në RM dhe ligji  për  mbrojtjen  e  konsumatorëve.

Ju lutemi shkarkoni numrin e pestë të JURIS në gjuhën shqipe këtu

SPONZORI BRONZ PROKREDIT

Related posts

SPONZORI BRONZ MAYA