Delegacion nga Gjermania në hapësirat e OEMVP-së

Duke folur për mundësitë e bashkëpunimit, kryetari Hoxha ka theksuar se vendet tona kanë kapacitete dhe mundësi të shumta të bashkëpunimit dhe paraqitjes së përbashkët në projektet e ndryshme ndërkombëtare dhe e vlerësoi të nevojshëm bashkëpunimin e dy shteteve në nxitjen e investimeve të huaja, për të ndikuar në zhvillimin e turizmit në tregun e përbashkët në vendet e Ballkanit dhe më gjerë.

 

Hoxha: Të rritet bashkëpunimi ekonomik dhe shkëmbimi i përvojave me kompanitë gjermane

Të ngjajshme