Dobia nr.2

Në këtë numër të biznes informatorit DOBIA Ju informojmë për: THIRRJEN PUBLIKE nga Agjencioni për Mbështetjen Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural që shpall një program për mbështetje financiare për zhvillimin...

Dobia nr.1

Në këtë numër të biznes informatorit DOBIA Ju informojmë për: –          THIRRJEN PUBLIKE për subvencionimin e ndërmarrjve private për çertifikim të sistemeve te kualitetit sipas ISO standardeve; –          THIRRJEN...

Dobia nr.3

Shkarkoni këtu numrin e tretë për këtë vit të biznes informatorit DOBIA, ku sigurohen informata deri te fondet alternative për financim për të gjithë anëtarët aktiv të OEMVP-së. Përveç Biznes informatorit,...

Biznes informatori Dobia nr.1

Shkarkoni këtu numrin e parë për këtë vit të biznes informatorit DOBIA, ku sigurohen informata deri te fondet alternative për financim për të gjithë anëtarët aktiv të OEMVP-së. Përveç Biznes informatorit,...

Dobia nr.9

Shkarkoni këtu numrin e nëntë me radhë për këtë vit të biznes informatorit DOBIA, ku sigurohen informata deri te fondet alternative për financim për të gjithë anëtarët aktiv të OEMVP-së. Përveç...