Buletini Janar-Mars 2016

Tremujorshi i parë i këtij viti u shënua me një zhvillim të dukshëm të portfolios së shërbimeve tona. Më poshtë mund të shkarkoni Buletinin e OEMVP-së ku kemi përmbledhur aktivitetet...